สรุปองค์ความรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ ลงรับจัดเก็บเอกสาร เข้าระบบ และ สามารถส่งต่อเพื่อลงนามในเอกสาร หรือ ส่งเข้าระบบหนังสือเวียน  มีระบบลงนามรับทราบ ในเอกสาร และ ในระบบแบบออนไลน์   รทำงาน ในลักษณะ Web Application สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กัน ลดการใช้กระดาษ สะดวกในการจัดเก็บค้นหา ทำงานในลักษณะ Webbase ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องผู้ใช้งาน โดย จัดเก็บเอกสารตามประเภท ดังต่อไปนี้  

  • หนังสือภายนอก
  • หนังสือภายใน
  • หนังสือประทับตรา
  • หนังสือสั่งการ 3 ประเภท  : คำสั่ง,ระเบียบ,ข้อบังคับ
  • หนังสือประชาสัมพันธ์  3 ประเภท : ประกาศ , แถลงการณ์ , ข่าว
  • หนังสือหลักฐาน : หนังสือรับรอง , รายงานการประชุม , บันทึก , หนังสืออื่น 
  • หนังสือเวียน

URL : http://ois.rmutr.ac.th/edoc/

Username / Password : ใช้งานแบบเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *